Eih frohös Weihnoachdssfähsdd Öeuch oallön | Lyriksammlungsmanuskript - Alles Gute für Euch Alle | Lyricon!
Lyricon
Lyricon
Band B13 Band B12 Band B11 Band B10 Band B09 Band B08 Band B07 Band B06 Band B05 Band B04 Band B03 Band B02 Band B01 Band B00
<<< Zurückblättern
Alles Gute für Euch Alle
Weiterblättern >>>


Eih frohös Weihnoachdssfähsdd Öeuch oallön

Äs gübdd suh Doagäh
ün unnoar Lähbä,
dö sünn fei suh
rüschdüsch rüschddüsch -
foassdd szuh guhdd.
Doa goann moar
nä noar loachän,
sonnärn würschlüsch
oh süsch freu'n.
Moar muss noar
oallähs rüschddüsch moachä,
unn schuh wörds wunnoarscheen.

Üsch wünschä Oallön _ goansz füllä Schboass _ beem Feioarn,
uhn grießdd fei goansz broav _ dön Weihnoachddsmoan _ hiör vun miör.
Moachdd eenmoal üm Joahr _ guhdde Mühnä _ oan döm Doag.
Moanschöss woas örschdd suh _ vördrüßlüsch scheehnd _ oam Änd' duch
suh goansz unjähoahndd _ unns Heiddoargeidd _ brüngön goann.


Uhm ährlüsch szuh seih,
üsch bün schuh büssöl
suh äh Mufföl,
wähnns oans Feih'rn göhdd
müdd doar Meudd -
oalsuh wähnn
Foamühlühönfeioarn
vuhr doar Dühr schddöh'n.
Su soah üsch
müdd füll Grau'n,
dähn Weihnoachddsoabönd noah'n,
wähnn oalläh beih uhns seih.

Üsch wünschä Oallön _ goansz füllä Schboass _ beem Feioarn,
uhn grießdd fei goansz broav _ dön Weihnoachddsmoan _ hiör vun miör.
Moachdd eenmoal üm Joahr _ guhdde Mühnä _ oan döm Doag.
Moanschöss woas örschdd suh _ vördrüßlüsch scheehnd _ oam Änd duch
suh goansz unjähoahndd _ unns Heiddoargeidd _ brüngön goann.


Üm läddschdöm Joahr goabs Schnöh,
suh fülläh höroab,
doas üsch öffddörs
szuhm Schübbön müsch
vördrügg'n gohndd.
Doch oach heud'
goabs fiehr müsche
ieboarroaschänd woas,
doas oalläs
oandoars g'moachdd'.
Uff döm Goaböndüsch loach
äh feihnähs Gobbhöhrörbboahr.

Üsch wünschä Oallön _ goansz füllä Schboass _ beem Feioarn,
uhn grießdd fei goansz broav _ dön Weihnoachddsmoan _ hiör vun miör.
Moachdd eenmoal üm Joahr _ guhdde Mühnä _ oan döm Doag.
Moanschöss woas örschdd suh _ vördrüßlüsch scheehnd _ oam Änd duch
suh goansz unjähoahndd _ unns Heiddoargeidd _ brüngön goann. 
Moar goansz goaum glohbön,
wüh müdd däh Höhröhr
uff döm Gobbäh
unn loauddähm Rohgg,
sählbshdd nuch suh
seischdhäs G'schbräsch
goansz unheimlüsch
spoassüsch seih goahnn,
wähnn moar sühdd,
wüh säh röhdd,
uhnäh doas moars hör'n muhss,
woas däh Leuhdd schbrüchäh duhdd.

Üsch wünschä Oallön _ goansz füllä Schboass _ beem Feioarn,
uhn grießdd fei goansz broav _ dön Weihnoachddsmoan _ hiör vun miör.
Moachdd eenmoal üm Joahr _ guhdde Mühnä _ oan döm Doag.
Moanschöss woas örschdd suh _ vördrüßlüsch scheehnd _ oam Änd duch
suh goansz unjähoahndd _ unns Heiddoargeidd _ brüngön goann.Oalsuh fiehr müsch üss öss
nuh rüschdüsch scheen g'wordd'n.
Uhn üsch hoffäh,
doas äss beih Öeusch
ohh suh üss,
ühr ohh hoabd
gaonsz fülläh Freud'
uhn rüschdüsch Schboass.
Feihördd scheen
uhn genühssdd
dühsäh Doagäh eenmoal
goanzs vuhn Hörz'n midd däh Lühb'n.

Üsch wünschä Oallön _ goansz füllä Schboass _ beem Feioarn,
uhn grießdd fei goansz broav _ dön Weihnoachddsmoan _ hiör vun miör.
Moachdd eenmoal üm Joahr _ guhdde Mühnä _ oan döm Doag.
Moanschöss woas örschdd suh _ vördrüßlüsch scheehnd _ oam Änd duch
suh goansz unjähoahndd _ unns Heiddoargeidd _ brüngön goann.
a.m.

<<< Zurückblättern
Erstentwurf am: 24.12.2011 Weiterblättern >>>

Alles Gute für Euch Alle  - Lyrik und Lieder zu Festtagen und Jubiläen
a.m.